Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE
VRCHLABSKÁ A TRUTNOVSKÁ LIGA
Druh soutěže : II. kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : Vz.pi.40,60-5.kol, počítají se nejlepší 3.kola
Datum : 6.11.2011 neděle  1.kolo 11.12.2011 neděle 2.kolo  neděle  2.kolo
 8.1.2012 nedělr 3.kolůo  neděle 3.kolo 19.2.2012  neděle  4.kolo
11.3.2012 neděle FINÁLE
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov2 -za Kauflandem - ZELENÁ LOUKA
Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D - podmíněno účastí 5-ti soutěžících
Průběh : 7.30-8.45 8:00 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
7.05- nástup, losování, poučení
7.15- I. směna
Organizátoři : ředitel - Šmejda Jaroslav SSK ŠKODA Vrchlabí
hospodář - Polák V, Brádler M..
HR, KrtičkaJ. A 0294,Kynčl P. A 296
PHK Trýzna P.  č. A 299,    
Přihlášky : při prezentaci,  e-mailem: jindrich.knobloch@skoda-auto.cz 
Informace : mob.603 316 452 
Startovné : 50,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS ,- v jednotlivých kolech na 1-3.místo diplom
Ve finále v celkovém hodnocení nejlepších 3.kol na 1-5 místě, diplom+
 věcné ceny
Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění 
výsledků s vkladem  500 Kč.
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele. Občersvení v omezené míře.
Zdravotní zajiš. : Lékárnička, odvoz do nemocnice v Trutnově
Za org. výbor
Jiří Krtička  předseda SSK