Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE KS KRAJ  KRÁLOVEHRADECKÝ
VRCHLABSKÁ A TRUTNOVSKÁ LIGA
Druh soutěže : II. kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : Vz.pi.40,60-5.kol, počítají se nejlepší 3.kola
Datum : 10.11.2013 neděle  1.kolo  8.12.2013 neděle 2.kolo  neděle  2.kolo
12.1. 2014 nedělr 3.kolůo  neděle 3.kolo 16.2.2014  neděle  4.kolo
9.3.2014 neděle FINÁLE
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov2 -za Kauflandem - ZELENÁ LOUKA
Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D - podmíněno účastí 5-ti soutěžících
Průběh : 7.30-8.45 7:00 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
7.05- nástup, losování, poučení
7.15- I. Směna - průběžný nástup
Organizátoři : ředitel - Šmejda Jaroslav SSK ŠKODA Vrchlabí
hospodář - Polák V, Brádler M.-S. Mach
HR, KrtičkaJ. A 0294,Kynčl P. A 296
PHK Trýzna P.  č. A 299,    
Přihlášky : při prezentaci,  e-mailem: jindrich.knobloch@skoda-auto.cz  nebo e-mailem- smejda@volny.cz
Informace : mob.777 934 703 
Startovné : 60,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS ,- v jednotlivých kolech na 1-3.místo diplom
Ve finále v celkovém hodnocení nejlepších 3.kol na 1-5 místě, diplom+
 věcné ceny
Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění 
výsledků s vkladem  500 Kč.
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele. Občersvení v omezené míře.
Zdravotní zajiš. : Lékárnička, odvoz do nemocnice v Trutnově
Za org. výbor
1.8.2013 Jiří Krtička  předseda SSK