Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE KS KRAJ  KRÁLOVEHRADECKÝ
VRCHLABSKÁ A TRUTNOVSKÁ LIGA
Druh soutěže : II. kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : Vz.pi.40,60-5.kol, počítají se nejlepší 3.kola
Datum : 9.11.2014 neděle 1.kolo 7.12.2014  neděle  2.kolo
11.1.2015 neděle 3.kolo 15.2.2015  neděle  4.kolo
8.3.2015 neděle FINÁLE
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov 2 - za Kauflandem - ZELENÁ LOUKA
Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D - podmíněno účastí 5-ti soutěžících
Průběh : 7:00 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
7:05 nástup, poučení ,zařazení na stavy- průběžně
7:15 I. Směna - průběžný nástup
Organizátoři : ředitel Šmejda Jaroslav SSK ŠKODA Vrchlabí
hospodář Polák V, Brádler M.-S. Mach
HR Krtička J. A 0294, Kynčl P. A 296
PHK Trýzna P.  č. A 299,    
Přihlášky : při prezentaci,  e-mailem: nebo e-mailem - smejda@volny.cz
Informace : mob.777 934 703 
Startovné : 60,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS ,- v jednotlivých kolech na 1. - 3.místo diplom
Ve finále v celkovém hodnocení nejlepších 3.kol na 1-5 místě,
diplom + věcné ceny
Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění 
výsledků s vkladem  500 Kč.
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele. Občerstvení v omezené míře.
Zdravotní zajiš. : Lékárnička, odvoz do nemocnice v Trutnově
Za org. výbor
1.10.2014 Jiří Krtička  předseda SSK