SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE
VC SSK ŠKODA VRCHLABÍ
Druh soutěže : II. kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : VStP 30 + 30
Datum : 21.4.2012- sobota
Místo : Střelnice SSK Škoda Vrchlabí
za závodem KABLO Vrchlabí, ve
směru toku Labe cca 400 m
Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D
podmíněno účastí 5 soutěžících v kategorii
Průběh : 8:15 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
8:45 - 9:00 nástup, losování, poučení
9:00 I. směna
Organizátoři : ředitel - Polák Vl. SSk Škoda
hospodář - Knobloch J.
HR - Krtička Jiří     č. A 294
PHK - Trýzna P.  č. A 299 
Přihlášky : při prezentaci
Informace : tel: 499 465 644  
Startovné : 50,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS a platných VT ČSS
 první tři v kateg. obdrží diplom a cenu
Protesty : Písemně pořadateli do 10  min. po 
zveřejnění výsledků s vkladem  500 Kč.
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla s. střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele. Občersvení v omezené míře.
Zdravotní zajiš. : Lékárnička, odvoz do nemocnice ve Vrchlabí
Vrchlabí 10.3.2012 Vlastimil Polák
ředitel soutěže