Český střelecký svaz ,
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE
 MEMORIAL J.MATYSKY A F. JEŽKA
Druh soutěže : II. Kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : SP 30+30
Datum : 11.10.2014  sobota
Místo : Střelnice SSK Škoda Vrchlabí
za závodem KABLO Vrchlabí, ve
směru toku Labe cca 400 m
Kategorie : M, J-ři, Ž, D
podmíněno účastí 5 soutěžících v kategorii
Průběh soutěže: 8:30 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
8:45 - 9:00 nástup, losování, poučení
9:00 I. směna
Organizátoři : ředitel - Krtička Jiří
hospodář - Knobloch J.
HR - Kynčl Petr  A 0296
PHK - Trýzna Petr A 0299
Přihlášky : při prezentaci
Informace : tel: 733278640
Startovné : 60,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS a platných VT ČSS - ceny
minim. první tři v kateg. obdrží diplom a cenu
Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění 
výsledků s vkladem  500 Kč
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele, občersvení v omezené míře
Zdravotní zajiš : Lékárnička, odvoz do nemocnice ve Vrchlabí
Vrchlabí  1.10.2014
předseda SSK
J.Krtička