Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE
VRCHLABSKÁ  LIBOVOLKA I.
Druh soutěže : II. Kategorie +  určení pro kolo ČPTM
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095, K. S. Hradec Králové
Disciplína : LP 60
Datum : 13.4.2014  neděle
Místo : Střelnice SSK Škoda Vrchlabí
za závodem KABLO Vrchlabí, ve
směru toku Labe cca 400 m
Kategorie : M, J-ři,  D
podmíněno účastí 5 soutěžících v kategorii
Průběh soutěže: 8:00 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
8:45 - 9:00 nástup, losování, poučení
9:00 I. směna
Organizátoři : ředitel - Středa Roman
hospodář - Knobloch J.
HR - Krtička J.  č. A 0294 
PHK - Polák V.  č. A 0295
Přihlášky : při  prezentaci
Informace : J. Krtička : mob. 733278640
Startovné : 60,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS a platných VT ČSS
minim. první tři v kateg. obdrží diplom a cenu
Protesty : písemně do 20 min. do rukou HR s vkladem 
500,- Kč - po vyhlášení výsledků
Ustanovení : Účast na vlastní náklady, platné průkazy.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele, občersvení v omezené míře
Zdravotní zajiš : Lékárnička, odvoz do nemocnice ve Vrchlabí
Za SSK ŠKODA Ve  Vrchlabí
předseda J. Krtička 18.3.2014