Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
                                 
                                 
                                 
           
      P R O P O Z I C E      
           
           
      STŘELECKÉ  SOUTĚŽE      
           
      VRCHLABSKÁ  SPORTKA      
           
           
           
           
      Druh soutěže : II Kategorie      
           
      Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095      
           
      Disciplína : SP 30 + 30      
           
      Datum : 31.3.2012  sobota      
           
      Místo : Střelnice SSK Škoda Vrchlabí      
      za závodem KABLO Vrchlabí, ve      
      směru toku Labe cca 400 m      
           
      Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D      
      podmíněno účastí 5 soutěžících v kategorii      
           
      Průběh soutěže: 8:15 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,      
      přejímka zbraní      
      8:45 - 9:00 nástup, losování, poučení      
      9:00 I. směna      
           
      Organizátoři : ředitel - Krtička J.  předseda SSk Škoda      
      hospodář - Polák V.      
      HR - Kynčl P.     č. A296      
      PHK - Krtička J.  č. A294       
           
      Přihlášky : při prezentaci,  e-mailem:  hekno@tiscali.cz      
           
      Informace : tel: 499 465 644       
           
      Startovné : 50,- Kč      
           
      Zbraně, střelivo : Vlastní      
           
      Hodnocení : Podle PSS a platných VT ČSS      
      minim. první tři v kateg. obdrží diplom a cenu      
           
      Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění       
      výsledků s vkladem  500 Kč      
           
      Ustanovení : Účast na vlastní náklady.      
      Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,      
      řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami       
      pořadatele, občersvení v omezené míře      
           
      Zdravotní zajiš : Lékárnička, odvoz do nemocnice ve Vrchlabí      
           
      10.3.2012 Jiří Krtička      
      ředitel soutěže