Český střelecký svaz
SSK  Škoda  Vrchlabí  č. 0095
P R O P O Z I C E
STŘELECKÉ  SOUTĚŽE KS KRAJ  KRÁLOVEHRADECKÝ
VRCHLABSKÁ A TRUTNOVSKÁ LIGA
Druh soutěže : II. kategorie
Pořadatel : SSK Škoda Vrchlabí č. 0095
Disciplína : Vz.pi.40,60-5.kol, počítají se nejlepší 3.kola
Datum : 5.11.2017 neděle 1.kolo 3.12.2017  neděle  2.kolo
7.1.2018 neděle 3.kolo 4.2.2018  neděle  4.kolo
4.3.2018 neděle FINÁLE
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov 2 - za Kauflandem - ZELENÁ LOUKA
Kategorie : M + J-ři, Ž + J-ky, D - podmíněno účastí 5-ti soutěžících
Průběh : 7:00 - 8:45 prezentace, kontrola dokladů,
přejímka zbraní
7:05 nástup, poučení ,zařazení na stavy- průběžně
7:15 I. Směna - průběžný nástup
Organizátoři : ředitel - Šmejda Jaroslav SSK ŠKODA Vrchlabí
hospodář - Polák V, Brádler M.-S. Mach
HR, Krtička J. A 0294, Kynčl P. A 296
PHK Trýzna P.  č. A 299,    
Přihlášky : při prezentaci,  e-mailem: nebo e-mailem - smejda@volny.cz
Informace : mob.777 934 703 ; sskvrch.aspone.cz
Startovné : 80,- Kč
Zbraně, střelivo : Vlastní
Hodnocení : Podle PSS
Ve finále v celkovém hodnocení nejlepších 3.kol na 1-5 místě, diplom
věcné ceny
Protesty : Písemně pořadateli do 30 min. po zveřejnění 
výsledků s vkladem  500 Kč.
Ustanovení : Účast na vlastní náklady.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla sportovní střelby,
řídit se propozicemi a případnými hlášenými změnami 
pořadatele. Občerstvení v omezené míře.
Zdravotní zajiš. : Lékárnička, odvoz do nemocnice v Trutnově
Za org. výbor
11.9.2017 Roman Středa  předseda SSK