27.02. so   Pohár AVZO A SSK SP  30 + 30 Horní Branná
05.03. so   Sokolovo V0Pu,Vopi Valdice-Zebín Nová Paka
05.03. so   Klubový přebor KVZ  Trutnov 1 Střelecký víceboj KVZ                SLTŠ Trutnov
06.03. ne KP Finále Vr.-Tu ligy-KP  H.K. Vz.pi. 60/40   /ZŠ mládež. Zelená louka Trutnov 
10.03. čt   Klubový přebor KVZ  Trutnov 2 Střelecký víceboj KVZ         SLTŠ Trutnov 
12.03. so   Zmrzlý střelec SP 30 + 30 Nová Paka
12.03. so   Prvních 60 ran VP 30+30  Smiřice
12.03. so-ne MČR Vzduchové zbraně   PLZEŇ
19.03. so MČR Vzduchové zbraně -Pohár ČSS   PLZEŇ
19.03. so   Jarní cena DFK SP 30+30 Nové Lesy
19.03. so   Jarní cena VPs  30+30                          Horní Branná
19.03. so   Jarní cena-vyhánění pavouků LM 30 Nová Paka
02.04. so   Memoriál Honzy Řeháka SP 15+15      Hubert  60116  Olivětín Broumov
02.04. so   Klubový přebor  střel. víceboj  Vrchlabí KVZ - sever       Vrchlabí KVZ
02.04. so   Cena Novoles   VStP  30 + 30 ráží mezi 30 až 40 obouruč Nové Lesy
03.04. ne   Klubový přebor  střel. víceboj  KVZ Vrchlabí                   Vrchlabí KVZ
09.04. so   Hornobranská  60 LM,SM 60                       Horní Branná
09.04. so   1.kolo  Smiřické soutěže Střelecký víceboj                           KS Smiřice
09.04. so   Velikonoční cena VPs, VRs aVPs klub. terč KVZ  Trut.2  Hostinné
16.04. so   Klubový přebor střelecký víceboj   KVZ Valteřice    Horní Branná
16.04. SO   Cena  Semil LP 60, SP 30+30                    Semily
16.04. so   Klubový přebor  Střelecký víceboj SVZ  ČR KVZ Dobruška Hostinné
16.04. so   Hradecká sportka SP 30 + 30                               Třebeš  H.K. 
16.04. so   Velkorážní pistole VP 30 + 30                            Nová Paka
23.04. so   Klubový přebor KVZ H.Králové Střelecký víceboj                             Hostinné
23.04. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO,QdPu     Radvanice
24.04. ne   Vrchlabská libovolka  I. LP 60                                      Vrchlabí 
29.04. so   Memoriál ppor Petra Šimonky Pistole  + samopal                   Semily
30.04. so   Novoleská libovolka LP  60 Nové Lesy
01.05. ne   Voj.opak.puška,pistole do r-1945 mířená střelba   Babi u Trutnova
01.05. ne   Prvomájová pistole VPs  5+30  Nová Paka
07.05. so   Jarní akční závod  KVZ  a VPs   Poř. KVZ TU1  Hostinné
07.05. so   Cena osvobození SP  30 + 30                      Horní Branná
07.05. so   Pohár osvobození- Mem.G.Grudiny 50 ročník   LM,SM 60 Ostroměř
08.05. ne   Pohár  ……dtto LM,SM  3x20 Ostroměř
14.05. so   Vrchlabská sportka SP 30+30               Vrchlabí 
14.05. so   Memoriál  Dr. P.Rýdla LM/SM 60 / 3x20  Třebeš.H.K.
14.05. so   Železnobrodský lev  střelecký víceboj   SBTS Železný Brod Hostinné
14.05. so   Klubový přebor          Hradsko
21.05. so   Hradecká libovolka LP60/30                      Třebeš  0062
21.06. so   2.kolo střelecké soutěže  střelecký víceboj   Smiřice
21.05. so   Novoleský mistrák TRIAL kombinovaný trojboj Nové Lesy
28.05. so KP K.P. H.Králové    Jarní odstřelovačka V-St/L Pu MC do 300m   Děčín Maxičky
28.05. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO   Horní Branná
29.05. ne KP K.P. H.Králové  V-St/L Pu MC do 300m   Děčín Maxičky
28.05. so   Jarní mířenka           SP 30+30        SBTS Hostinné     Hostinné
28.05. so   Broky Broky Nové Lesy
04.06. so   VC SSK ŠKODA VStP 30+30                    Vrchlabí
04.06. so   Semilská šedesátka LM,SM 60                      Semily
04.06. so   Krkonošský pohár KVZ Trutnov 1 VPs a (VRs) a VPs a(VRs)    Nové Lesy
04.06. so   Memor. Jar. Pospíšila  LM/SM 60 / 3x20                   Třebeš H.K.
11.06. so KP Memor.l Jos. Petra Kraj. přebor H.K. Mpu s Pu++ OM MC do 50m    Třebeš H.K.
11.06. so   Velké cena Top ArmyShop VPs 5+30                         Semily
11.06. so   Hostinský víceboj                     Vps a VPs                  Hostinné
11.06. so   Pohár Valteřic                             VPs2,Mpu   KVZ Valteřice Horní Branná
18.06. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO    Horní Branná
18.06. so   Letní cena Pavla Dvořáčka          VPs(VRs)aVPs,aVRs,MPu-KVZ Trutnov 1  Nové Lesy
25.06. so KP K.P. H-Králové -Jarní soutěž předovky              20.ročník   Ostroměř
25.06. so KP Hradecká velkorážka Kraj.přeb. H.K. VP 30+30 / 30     Třebeš  H.K.
25.06. so KP Hradecká Stp  / Kraj. přebor  H.K. Stp 20+20+20     Třebeš  H.K.
25.06. so   Dobrušský víceboj                    VPs,aVPs,Mpu,aMpu     KVZ Dobruška Hostinné
25.06. so   3.kolo střelecké soutěže               střelecký víceboj           KS Smiřice Smiřice
02.07. so   Letní veteránka                           SP 30+30                      SBTS Hostinné Hostinné
09.07. so   Velká cena Novoles LM  60  +  3x20 Nové Lesy
09.07. so   Letní akční  střelba     aVPs     KVZ Trutnov 1           Hostinné
23.07. so   Broky Broky Nové Lesy
23.07. so   Bellot Cup  KVZ Dobruška VPs2 ,aVPs         Hostinné
30.07. so   Mířená pod Vartou VP 5+30   Semily
06.08. so   Memorial Gunta Stoklase Historické zbraně Pi,Pu Nová Paka
06.08. so   Cena Krkonoš SP 30+30   Horní Branná
06.08. so   Letní prásk -KVZ Vrchlabí Sever VPs2 aVPS   Vrchlabí-s
06.08. so   Velká cena Ostroměře- 20.ročník LM,SM 60     Ostroměř
07.08. ne   Velká cena Ostroměře- 20.ročník LM,SM 3x20   Ostroměř
13.08. so KP Memorial Vognara /Krajský př.H.K- SP  30 + 30      Nové Lesy 
13.08. so   Střelecký víceboj   SVZ ČR Střelecký víceboj   KVZ H.Králové    Hostinné
13.08. so   Klub 95 VPs                      KVZ Valteřice                                  Horní Branná
20.08. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO    Horní Branná
20.08. so MČR AVZO, otevřený přebor republiky LP 60, SP 30+30               Semily
20.08. so   Pohár Militkého VPs(VRs),aVPs    KVZ Vrchlabí       Vrchlabí 
27.08. so   Vrchlabský žejdlík VPs(VRs),aVPs,a(VRs) ,Mpu2      Vrchlabí 
27.08. so   Smiřický pohár           střelecký víceboj        KS Smiřice   Smiřice
03.09. so   Souboje aVPs                          SBTS Hostinné   Hostinné
03.09. so MČR Mistrovství české republiky ČSS Mpu s Pu na MC , Mpu OM do 50m Hradec Králové
03.09. so   Rychlá pistole SP 20 + 20 + 20 Nová Paka
04.09. ne KP Vrchlabská libovolka II. LP 60    /Krajský př. H.K. + PCE Vrchlabí 
04.09. ne   Velká cena Novoles LM  60  +  3x40 Nové Lesy
10.09. so   Putovní pohár Dobrušky   KVZ VPs,(aVRs) aVPs    KVZ Dobruška  Hostinné
09-11.09. pa-ne MČR kule  25 a 50 m   PLZEŇ
17.09. so   Memoriál Zdeňka Poznara VPs,(VRs)+ aVPs.Mpu   KVZ Trutnov 1  Nové Lesy
17.09. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO,Odpu  Radvanice
17.09. so   Klubový přebor II. Střelecký víceboj   KVZ Valteřice   Horní Branná
17.09. so   Veřejné soutěž     SM 5+20 Nová Paka
  17.09. so   Broky Broky      MS Zvičína Nové Lesy
17.-18.09. so-ne   VC Hradce Králové LM,SM60/3x20,SP30+30,VP30+30 Třebeš   0054
24.09. so   Podzimní soutšž  20.ročník Předovky                                 SSK 214 Ostroměř
24.09. so   Pohár města H.Králové. Mpu s Pu na MC , Mpu OM do 50m Třebeš P 0297
24.09. so   Svatovácl.turnaj-Memor.Zd.Světlíka VPs  30 + 30  Horní Branná
24.09. so   Podzimní akční střelba      a VPs    KVZ Trutnov 1    Hostinné
24.09. so   Kratochvilné střílení z předovek mířená střelba             KVH Trutnov   Babi u Trutnova
01.10. so   Závod stoletýgh  Mířená střelba dvojic   Semily
01.10. so KP Pohár Policie H.K. KP H.K.+ kraj PC   Vstpi/VPs  30+30 / 30    Třebeš  H.K.
01.10. so   Velká říjnová střelecká revue  VPs,VRs,Mpu   KVZ Vrchlabi s    Vrchlabí 
01.10. so   Podzimní mířenka VP 30+30            SBTS Hostinné       Hostinné
07.10. so   Memor.J.Matysky a Fr.Ježka SP 30+30    Vrchlabí 
08.10. so   Podzimní otužílec 6.ročník             KVZ Dobruška    VPs2,aVPs   Hostinné
15.10. so   Pohár „Sopky LM 60 Nová Paka
15.10. so   VC TREVOS Semily Historické zbraně- předovky  Semily
15.10. so   4.kolo střelecké soutěže            střelecký víceboj           KS Smiřice Smiřice
15.10. so   Železnobrodský putovní pohár     stř-víceboj        SBTS Železný Brod Hostinné
22.10. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO    Horní Branná
22.10. so   Zimní akční střelba                        aVPS              KVZ Trutnov 1     Hostinné
29.10. so   Hostinská 7.65                              Vps aVPs       SBTS Hostinné    Hostinné
05.11. so   Poslední výstřel - Mem.Ludvy Hakla SP 30+30     Horní Branná
05.11. so   Podzimní soutěž k VŘSR SP 30+30 Nová Paka
05.11. so   Krkonošská veteránka   VPs VRs aVPs  KVZ Trutnov 1   Hostiné
05.11. so   Poslední výstřel   KVZ Vrchlabí    VPs,VRs spec. Vrchlabí
06.11. ne   Vr.-Tu liga- vzduch.pistole 1.kolo Vz.pi. 60/40   /ZŠ mládež. Zelená louka Trutnov  095
12.11. so   Posledních 60 ran VP 30+30                            KS Smiřice  Smiřice
12-11. so   Broumovská velkorážka VStp  15+15      Hubert  60116  Olivětín Broumov
19.11. so   O T U Ž I L C I SP  30 + 30       Třebeš  H.K.
26.11. so   Memorial Jiřího Medka SP 5+15, VP5+15      Semily
01.12. čt   Klubpvý poslední výstřel Střelecký  víceboj SVZ ČR  KVZ  TU 2 SLTŠ Trutnov 
03-12. so   Memoriál  Mikoláše Orbana SP 15+15      Hubert  60116  Olivětín Broumov
03.12. so   Hradecká diabolka  VzPu 30 leže-ZŠ Štefanikova H.Hrálové H. Králové 0054
10.12. so   Zbraně světových válek PiVo,PuOp,PuSa,MaO    Horní Branná
11.12. ne   Vr.-Tu liga- vzduch.pistole 2.kolo Vz.pi. 60/40   /ZŠ mládež. Zelená louka Trutnov 095
31.12. so   Klubový poslední výstřel střelecký víceboj   KVZ Rokytnice  Hradsko